Kop
Selecteer alles form/knop
  1. Klik op de 'selecteer alles' knop.
  2. Kopieer het geselecteerde script.
  3. Plak het script op de plaats waar je het hebben wilt tussen de <body> </body> tags.


Hoogte van het venster aanpassen ? Verander de waarde achter 'rows'
Breedte van het venster aanpassen ? Verander de waarde achter 'cols'

Door de naam te wijzigen kun je dit script op meerdere plaatsen in dezelfde pagina gebruiken.
 LET OP  dat moet hier:
<form><textarea name="SiteSnipper"
en hier:
onclick="javascript:this.form.SiteSnipper.focus();this.form.SiteSnipper
.select();"Het enige dat we van je vragen is een link
naar SiteSnippers op je site.